Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

MİSYON-VİZYON

Misyon

Çağdaş spor ve bilimi teknolojilerindeki gelişmelere katkıda bulunmak, bu alandaki güncel gelişmeleri takip ederek, Evrensel nitelikte bilgi ve teknoloji üreten araştırmacı, katılımcı, paylaşımcı, özgün ve estetik değerlere sahip, çağdaş bir öğretim kültürü oluşturmak ve mesleki açıdan yetkin, araştırıcı, sorgulayıcı, çözümleyici düşünce yapısında değişen dünya koşullarında topluma liderlik yapabilecek insani değerlere saygılı, toplum sağlığı açısından sporun öneminin bilincinde olan modern sporcu eğitim metotlarını benimsemiş, Atatürk İlkelerine ve Cumhuriyetin değerlerine bağlı, demokrasi bilinci yerleşmiş spor adamları yetiştirmek, ulusal ve uluslararası alanda spor biliminde saygın kurumlar arasında yer almaktır.

Vizyon

Spor bilimleri ve teknolojileri alanında dünya üniversiteleri ile rekabet eden öncü ve lider bir kurum olmayı hedefleyerek Takım çalışmasını teşvik eden katılımcı ve paylaşımcı bir yönetime sahip ilimiz ve bölgemiz başta olmak üzere ülkemizin spor alanındaki sorunlarını çözmeye yönelik çalışmalar yapan, üstün nitelikli personeli ve çağdaş alt yapısı, spor biliminde son teknolojileri kullanan yenilikçi ve öncü uygulamaları ile spor eğitimi alanında Türkiye de ve dünyada bir model ve marka oluşturarak üstün nitelikli beden eğitimi ve spor öğretmeni, antrenör ve spor yöneticisi yetiştirmeyi amaç edinmiştir.