Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

İDARİ PERSONEL

İdari Personel
Ali Yavuz AKTÜRK
Yüksekokul Sekreteri
E-Posta: ayakturk@mehmetakif.edu.tr
Hasan AKIN
Öğrenci İşleri
Telefon: +90 248 213 46 13
E-Posta: hasanakin@mehmetakif.edu.tr
Nevin TANRIVERDİ
Öğrenci İşleri
Telefon: +90 248 213 46 34
E-Posta: ntanriverdi@mehmetakif.edu.tr
Kazım GÜRCAN
Mali İşler
Telefon: +90 248 213 46 11
E-Posta: kgurcan@mehmetakif.edu.tr
Aysun AY ASLAN
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ABD Sekreteri (Yüksek Lisans)
Spor Yöneticiliği ABD Sekreteri (Yüksek Lisans)
Telefon: +90 248 213 46 12
E-Posta: aaslan@mehmetakif.edu.tr
Hatice KELEŞ
Yazı İşleri
Telefon: +90 248 213 46 07
E-Posta: hkeles@mehmetakif.edu.tr
Şerife AYTAR
Bölüm Sekreteri
Telefon: +90 248 213 46 10
Ayşe BİLGİÇ
Personel İşleri
Telefon: +90 248 213 46 14
Gülsüm KORKMAZ
Özel Kalem
Telefon: +90 248 213 46 00
E-Posta: gkorkmaz@mehmetakif.edu.tr