MAKÜ BESYO 2017 BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ İLE ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMLÜ I.VE II. ÖĞRETİM ÖZEL YETENEK SINAVINI KAZANAN ASİL VE YEDEK ADAY LİSTESİ

Yüksekokulumuz 2017 Yılı Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeliği ile Antrenörlük Eğitimi Bölümü (I. ve II. öğr.) Özel Yetenek Sınavını kazanan adayların asil ve yedek listeleri ekli dosyadadır.  

BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ VE ANTRENÖRLÜK KESİN KAYIT TARİHLERİ :   14- 16 AĞUSTOS 2017 TARİHLERİ ARASINDA YAPILACAKTIR. 

YEDEK KAYIT TARİHLERİ : 21-25 AĞUSTOS 2017 TARİHLERİ ARASINDA YAPILACAKTIR.

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER:

1) Kayıt anında dolduralacak matbu dilekçe

2) ise Diplomasının aslı (ya da noter tasdikli örneği) ve fotokopisi.(Diplomaları henüz hazırlanmamış veya tek ders sınavına kalmış olanlar, okullarından durumunu gösteren resmi yazılı bir belge getireceklerdir.) 

3) T.C.Kimlik numarası bulunan fotoğraflı nüfus cüzdanının aslı ve 1 adet fotokopisi. 

4) 6 adet 4,5 x 6 (cm) ebadında fotoğraf (Fotoğraflar son altı ay içinde, önden, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş olmalıdır.)

5) Milli sporcuların fotoğraflı “Milli Sporcu Belgesi”.(12.05.2011 tarih 27932 sayılı resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan “Milli Sporcu Belgesi Verilmesi Hakkında Yönetmelik’ e uygun olarak hazırlanmış milli sporcu belgesi.

6) Engelli adaylar için engelini gösterir(bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, otizm spektrum bozukluğu) resmi onaylı belge aslı ve fotokopisi

7) 2017 Yılı YGS ve LYS Sınav Sonuç Belgesinin aslı ve 1’er adet fotokopisi (internet çıktısı.)

8)Askerlik ile ilgili durumu olan öğrenciler www.turkiye.gov.tr sitesinden sorgulanabilir. Ancak ihtiyaç duyulduğu takdirde kayıt esnasında askerlik belgesi talep edilebilecektir. Bu nedenle önceden yukarıda belirtilen siteye girerek veya askerlik şubenize başvurarak askerlik durumunuzun kayıt işlemleri için bir engel taşıyıp taşımadığı bilgisini öğrenmeniz sizin açınızdan yararlı olacaktır.

Belgeleri eksik olanların kesin kayıtları yapılmayacaktır.

NOT: ADAYLAR YALNIZ 1 ( BİR) PROGRAMA KAYIT YAPTIRABİLİR. KAYIT YAPTIRAN ADAY KAYDINI SİLDİREREK BAŞKA BİR PROGRAMA KAYIT YAPTIRAMAZ. 
 
FILES ABOUT ANNOUNCEMENT
 
OTHER ANNOUNCEMENTS
25-03-2015
17-02-2015
10-06-2014
24-07-2015
25-07-2016
01-07-2016
28-06-2016
13-06-2016
23-05-2016
05-04-2016
All Announcements