Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

DUYURU

Spor Müsabakalarına Katılacak Öğrencilerin İzinleri

08-11-2018

3289 sayılı Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu’nun 29. maddesi:

Milletlerarası seviyede yurt içi ve yurt dışı spor müsabakaları ve bunların hazırlık çalışmalarına katılacak sporcu, hakem, antrenör, monitör, yöneticiler ve bu amaçla görevlendirilecek diğer görevliler, bağlı oldukları kurumlarınca organizasyonun devamı süresince izinli sayılırlar. Bunların özlük hakları kurumlarınca saklı tutulur. Öğrencilerin bu süreleri devamsızlık süresinin hesabında dikkate alınmaz.” hükmü uyarınca;

Milletlerarası seviyede olmayan müsabakalara ve bu müsabakaların hazırlık çalışmalarına katılacak öğrencilerimize yukarıdaki madde gereği izin verilememekte, bu öğrencilerimiz devamsız sayılmaktadır.

(DEVAMSIZ SAYILMAMAK İÇİN İZİN TALEP EDİLEN MÜSABAKA BELLİ VE MİLLETLERARASI SEVİYEDE OLMALI, HAZIRLIK ÇALIŞMASI DA BU MÜSABAKAYA AİT OLMALIDIR.)

Yukarıdaki madda kapsamında izin talep edecek öğrencilerimizin ilgili federasyondan isimlerinin yer aldığı yazı getirmeleri yeterli ve zorunludur. (Kuluplerin federasyon üzerinden yollayacakları yazı da ilgili maddeye uygun olmazsa izin verilmemektedir.)

(Not: Üniversitemizi temsilen bilimsel, kültürel, sanatsal, sportif ve benzeri etkinliklere katılmak üzere Rektörlük tarafından görevlendirilen öğrencilerimiz izinli sayılmaktadır.)