Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

DUYURU

Spor Müsabakalarına Katılacak Öğrencilerin İzinleri

08-11-2018

3289 sayılı Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu’nun 29. maddesi:

Milletlerarası seviyede yurt içi ve yurt dışı spor müsabakaları ve bunların hazırlık çalışmalarına katılacak sporcu, hakem, antrenör, monitör, yöneticiler ve bu amaçla görevlendirilecek diğer görevliler, bağlı oldukları kurumlarınca organizasyonun devamı süresince izinli sayılırlar. Bunların özlük hakları kurumlarınca saklı tutulur. Öğrencilerin bu süreleri devamsızlık süresinin hesabında dikkate alınmaz.” hükmü uyarınca;

Milletlerarası seviyede olmayan müsabakalara ve bunların hazırlık çalışmalarına katılacak öğrencilerimize yukarıdaki madde ve Yönetim Kurulumuzun aldığı karar gereği ilgili federasyon yazısı olmayınca izin verilememekte, bu öğrencilerimiz devamsız sayılmaktadır.

İzin talep edecek öğrencilerimizin sadece ilgili federasyondan isimlerinin yer aldığı yazı getirmeleri yeterli ve zorunludur.
(Not: Üniversitemizi temsilen bilimsel, kültürel, sanatsal, sportif ve benzeri etkinliklere katılmak üzere Rektörlük tarafından görevlendirilen öğrencilerimiz izinli sayılmaktadır.)