BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ
  • Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi Anabilim Dalı (I.Öğretim)
  • Sporda Psiko-Sosyal Alanlar Anabilim Dalı


Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü; ülkemizin spor alanında büyük ihtiyacı olan nitelikli beden eğitimi ve spor öğretmenlerini yetiştirmektedir.
05.01.2012 tarihli Yüksek Öğretim Kurulu Genel Kurulunun 2547 sayılı kanunun 7/d-2 ve 7/4 maddeleri uyarınca Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bünyesinde Eğitim –Öğretime devam eden  Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü’nün öğrenci alımı durdurularak  mevcut öğrencilerin statülerinin korunup 2012-2013 Eğitim-Öğretim yılından itibaren Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü bünyesine aktarılarak Eğitim Öğretime başlamıştır.

Faaliyet Alanları:
Mezunlar, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim kurumları ile dengi okullarda, Gençlik ve Spor Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında, engellilere yönelik sportif aktivitelerin eğitimi ve uygulamalarında, sağlıklı yaşam adıyla toplumsal yaşamımızda yer alan faaliyetlerin organizasyon ve uygulamalarında görev alabileceklerdir. Programda Genel Kültür, Spor Alan Bilgisi ve Öğretmenlik Meslek Bilgisi kapsamındaki ders ve uygulamalara yer verilir